Gamla skolan uppfördes i början av 1900-talet av timmer. Byggmästare och leverantör var Kristianssons Såg och Byggfirma från Jokkmokk. Den mödosamma transporten till Porsi utfördes vintertid av hästfordon.

Uppvärmningen vintertid skedde med vedeldade kaminer och kakelugnar. Den gamla skolan blev nedlagd i slutet av 50-talet till förmån för en ny skola.

När byalaget övertog "Gammel- skolan" 1980, var den i behov av renovering. 1981 bildades Porsi Intresseförening, som övertog förvaltningen av byggnaden. Föreningen påbörjade omedelbart renoveringen av lokalerna.

Med frivilliga insatser, enskilda gåvor och bidrag, har vi idag en ändamålsenlig och vacker bygdegård.

 
   

 

4anime